West-Friesland Energiepositief: BEplusWF

Steeds meer bedrijventerreinen gaan voor West-Friesland Energiepositief 

Als het aan de ondernemers en hun vertegenwoordigers ligt, leveren de bedrijventerreinen straks meer energie dan er wordt verbruikt. Deze ambitie – van oorspronkelijk bedrijventerrein Hoorn80 – breidt zich steeds meer uit in de regio. Hoorn80 Energiepositief is daarom nu West-Friesland Energiepositief: BEplusWF.

BEplusWF voert de duurzaamheidsambitie van het georganiseerde West-Friese bedrijfsleven uit. Ondernemers kunnen voor gratis advies, projecten en informatie terecht bij ons ondernemersloket. 

De ambitie: West-Friesland Energiepositief. 

Vanaf 2020 zijn, in samenwerking met de gemeente Hoorn, de provincie en de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC),al de Hoornse bedrijventerreinen Westfrisia en De Oude Veiling met een gerichte campagne uitgenodigd geld en energie te gaan besparen. Uiteraard wordt ondertussen ook doorgegaan met het verder verduurzamen van de bedrijven op Hoorn80. Voor ondernemers op deze terreinen worden dit jaar twee collectieve inkoopacties van zonnepanelen gehouden. En dankzij subsidies kan ECWF met hoge korting energiescans uitvoeren.

Meedoen?

Dat kan op veel manieren. Ieder bedrijf in Hoorn kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250 en dat geeft u volledig inzicht in wat u met welke investeringen kunt besparen. Pas daarna beslist u of en hoe u meedoet.  Mail uw gegevens o.v.v. WFEplus naar info@ecwf.nl en er wordt contact met u opgenomen!

WFEplus wordt ondersteund door het regionale bedrijfsleven via de Hoornse Ondernemers Compagnie, Westfriese Bedrijven Groep, Parkmanagement Hoorn, de Provincie Noord-Holland en gemeente Hoorn. De uitvoering wordt verzorgd door de Energie Combinatie West-Friesland (ECWF).

 

 Alle informatie en gratis advies is te vinden op bij ons duurzaam ondernemersloket.

Met collectieve inkoopacties wordt verduurzamen makkelijk en rendabel gemaakt.
Paul Moerkamp (HOC) en Gerard Fit BEplusWF (voorheen ECWF) brengen het project Hoorn80 Energiepositief verder West-Friesland in, om te beginnen naar Westfrisia en De Oude Veiling.

Bekijk het filmpje over Bedrijventerreinen Energiepositief.

 

 

 

Omdat Hoorn80 het voortouw nam, zit  West-Friesland in de kopgroep van het zeer ambitieuze project ‘Bedrijventerreinen Energiepositief’ (BE+). Het installeren van zonnepanelen en andere maatregelen (ledverlichting) leveren kostenbesparing én milieuwinst op. Deelnemers verduurzamen en besparen flink op hun energierekening. Terugverdientijden worden steeds korter door stijgende energiekosten en omdat BEPlusWF (voorheen ECWF) dankzij collectieve inkoop en subsidies, de investeringskosten omlaag brengt. Dat niet alleen winst in geld: een schone, maatschappelijk verantwoorde reputatie van van de bedrijventerreinen is ook nog eens goed voor de waarde van het vastgoed. Via dit project worden miljoenen geïnvesteerd in de regio; werk voor installateurs, adviseurs, aannemers en andere bedrijven.

Meedoen

Dat kan! Ieder bedrijf (voorlopig alleen in Hoorn) kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250 en daarvoor krijgt u volledig inzicht in wat u met welke investeringen kunt besparen en bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en CO2-uitstoot. Mail uw gegevens o.v.v. WFEplus naar info@ecwf.nl en er wordt contact met u opgenomen!

Bent u gevestigd op een bedrijventerrein en wilt u aan de slag met verduurzaming? Wij helpen u graag verder. Mail ons: info@ecwf.nl.

Waarom Energiepositief?

Vandaag zorgen voor de wereld van morgen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 94% van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie.

Wanneer we 250 bedrijventerreinen verduurzamen kunnen we een grote inhaalslag maken. Er zijn al verschillende initiatieven op het gebied van verduurzaming, maar dit zijn vaak kleinschalige project De ambitie is dat door de bedrijven meer energie wordt geproduceerd dan verbruikt. Dat lijkt misschien onmogelijk maar als alle bedrijven meewerken is dat gewoon haalbaar. Om te beginnen door energie te besparen. Denk aan ledverlichting, isolatie en andere besparende maatregelen. Wat je niet verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarnaast energie opwekken: zonnepanelen, warmtepompen, warmtenet, een biomassacentrale tot aan windmolens behoren tot de mogelijkheden. Waar mogelijk bundelen we de krachten – ook omdat dat scheelt in de kosten – maar uiteraard zullen veel bedrijven het met onze hulp zelfstandig kunnen doen. Met al die platte daken kan snel, effectief en renderend worden verduurzaamd het installeren van zonnepanelen.

Illustratie: besparingspotentieel door invoering zonnestroom op Hoorn80

 

Hoe werkt het?

De eerste stap is om een energiescan te laten uitvoeren. Het TNO heeft voor ieder bedrijf op Hoorn 80 globaal het energieverbruik in kaart gebracht. Er blijkt veel te winnen voor het milieu. Het ondernemersloket adviseert de bedrijven over met welke maatregelen ze wat kunnen besparen en in welke tijd ze dat terugverdienen. Daar zit veel laaghangend fruit tussen, wat snel geld oplevert. Die opbrengsten maken het mogelijk om ook dieper te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Er is een energiescan nodig om per bedrijf nog gedetailleerder een besparingsplan uit te werken. Omdat de initiatiefnemer de helft betaalt, kost de scan slechts € 250.  BEplusWF kan daarbij de volledige financiering regelen en dat kan meestal worden terugbetaald uit besparing op de energiekosten. Uiteraard staat het de bedrijven vrij om zelf de investering op te brengen.  U kunt de energiescan opvragen via: info@ecwf.nl 

Ook collectieve milieuwinst

Naast maatregelen per individueel bedrijf blijkt dat ook collectief veel (milieu)winst valt te halen. Het te veel aan warmte van het ene bedrijf kan worden gebruikt voor het andere bedrijf. Er wordt gedacht aan een biomassacentrale of opslag voor energie dat bijvoorbeeld via zonnepanelen op het terrein wordt opgewekt. Zie dit artikel op onze website.