De ECWF is een initiatief van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) en de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC). Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Hoorn (via Puur Hoorn), evenals de andere regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Het initiatief sluit aan op dat van het Energie Platform regio Alkmaar (EPA) met dezelfde activiteiten en doelgroep. Voor een optimale dienstverlening werken EPA en ECWF nauw samen.

ECWF Regionaal ondernemersinitiatief

Hoe is de ECWF ontstaan?
ECWF is voortgekomen uit de medeverantwoordelijkheid die de WBG, HOC en de andere bedrijvenverenigingen in de regio samen nemen voor het realiseren van de regionale klimaatdoelstellingen. Het ECWF voorziet hierin door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het regionale MKB om hieraan te kunnen bijdragen.

Wat wil de ECWF bereiken?
ECWF levert een bijdrage aan de verduurzaming van het regionale MKB op een voor deze bedrijven zo profijtelijk mogelijke wijze. Daarmee draagt de ECWF bij aan de maatschappelijke doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen én de uitstoot van CO2 terug te dringen. De ECWF realiseert, door grootschalige inkoop van duurzaam opgewekte energie, zo laag mogelijke energietarieven voor de deelnemers. 

Aansluiten bij de ECWF? Klik op onderstaande knop en meld u aan middels ons contactformulier.