Subsidies

De subsidiewijzer

De subsidiewijzer biedt actuele informatie over voordelen die via de fiscus en/of subsidies mogelijk zijn.
Voor meer informatie en het indienen van aanvragen verwijzen wij u naar de website van RVO.nl.


Fiscale regelgeving en subsidies

Subsidiemogelijkheden voor investeringen in energiebesparing en energieopwekking

Investeert u in energiebesparing in uw productproces, in het terugdringen van het energiegebruik in uw bedrijfspand of gaat u zelf energie opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA).

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de EIA kunt u in 2017 55,5% van de investeringskosten extra in mindering brengen op de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Meer informatie: zie de website van RVO.nl onderwerp EIA.

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving (MIA en VAMIL)
Veel investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Voor de MIA mag afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5 tot 36% van de investeringskosten als extra aftrekpost in mindering gebracht worden op de fiscale winst. Voor de VAMIL geldt dat het bedrijfsmiddel voor 75% volledig willekeurig kan worden afgeschreven.

Voorbeelden van investeringen welke in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL zijn:
1) het vervangen van asbesthoudende daken en gevels;
2) zonnepanelen i.c.m. gelijktijdig asbestsanering op dezelfde locatie;
3) regenwateropvang en hergebruik;
4) gecertificeerd duurzaam bouwen of verbouwen;
5) etc.

Aanvragen of meer informatie: zie website www.rvo.nl

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als u in een boekjaar investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het percentage kan oplopen tot 28% over het geïnvesteerde bedrag.

Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop
Agrarisch ondernemers, eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, die minimaal 250 m2 asbestdak saneren en minimaal 5 kWp aan zonnepanelen plaatsen, kunnen € 4,50 / m2 asbestdak subsidie aanvragen tot maximaal € 7.500,- subsidie. Aanvragen voor Noord-Holland kunnen tot het najaar van 2015 worden ingediend. Het totale budget bedraag € 1.289.910. Toekenning van subsidie vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Overige subsidies
Veel subsidie- en fiscale regelingen kennen specifieke voorwaarden en hebben een beperkte aanvraagperiode. Het is daarom raadzaam tijdig uw investeringsplannen te bespreken met de subsidieadviseur van uw accountant. Op die wijze weet u vooraf zeker dat u optimaal gebruik maakt van de bestaande mogelijkheden. Voor een onafhankelijk advies kunt u terecht bij de specialisten van uw accountant.

ECWF aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten.

ECWF is een initiatief van: