Op weg naar een duurzamer Hoorn: agenda najaar 2019

Hoorn, september 2019 – In de media is er veel aandacht voor onze inspanningen in Hoorn en West-Friesland om het bedrijfsleven sneller te verduurzamen. Omdat het nogal veel is, zetten we een aantal belangrijke zaken op rij:O

Futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn80?

Kom op 18 september naar de duurzaamheidsworkshop en praat mee!

Op Hoorn 80 zijn al grote stappen gezet om te verduurzamen. Maar om het bedrijventerrein meer energie te laten produceren dan er wordt verbruikt, is een toekomstvisie nodig die uitvoerbaar is. Hoe die visie eruit moet zien wordt besproken in een workshop in de raadszaal van Hoorn (Nieuwe Steen 1) op woensdag 18 september. Op de eerste plaats zijn de ondernemers van Hoorn 80 daartoe uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! De toegang is gratis. Aanmelden via info@ecwf.nl wordt zeer gewaardeerd.

Workshop toekomstvisie verduurzamen Hoorn80   

Energie-eiland

Het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – is de onderlegger de workshop. In dit rapport zijn vier ambitieuze ideeën uitgewerkt voor het verder verduurzamen van Hoorn 80. Welke haalbare plannen aan dit doel kunnen bijdragen, wordt om 14.00 gepresenteerd. Aansluitend vindt daarover een discussie plaats. Het zou best kunnen dat de futuristische energieopslag voor de kust van Hoorn 80 echt tot de mogelijkheden behoort en er gewerkt gaat worden aan dit energie-eiland in het Markermeer. Het idee bestaat al veertig jaar. Destijds bedacht ing. L.W. Lievense al een energie-eiland op het Markermeer waarin windenergie opgeslagen kan worden tot de stroom weer nodig zou zijn. Het kwam er destijds niet van, maar nu de urgentie hoger is dan ooit, wordt het idee opnieuw geïntroduceerd in een moderne variant. Het levert een markant eiland op voor de kust van Hoorn80, dat naast een duurzame energiehub ook een publiekstrekker zal zijn: een gebalanceerde mix van hightech innovatie en recreatie.

Achtergrond workshop

Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in de benodigde energietransitie. In april 2019 hebben vier multidisciplinaire ontwerpteams hun tanden in die opgave voor Hoorn 80 gezet tijdens een intensieve workshopweek op bedrijventerrein Hoorn 80. De ontwerpteams werden aan de ene kant gevoed met lezingen van verschillende experts, aan de andere kant kregen ze ook feedback van de ondernemers op het terrein. De toekomstschetsen die uit de werkweek zijn voortgekomen, beschrijven welke nieuwe vormen van energie gebruikt zouden kunnen worden, hoe dat eruitziet, en welke verbeteringen dit oplevert voor de publieke ruimte en de verbindingen met de omgeving. Hoorn 80 is gebruikt als voorbeeld, omdat hier nu al meters worden gemaakt met de energietransitie. Maar de duurzame plannen die voor dit terrein zijn gemaakt, zijn ook bedoeld om andere bedrijventerreinen te inspireren.

Hoe dat eruit kan zien wordt op 18 september bekend gemaakt: 14.00 uur raadszaal stadhuis Hoorn. Aanmelden: info@ecwf.nl

Beeldmateriaal: DNA Onderzoek

______________________________________________________________________________

  • Hoorn80 Energiepositief breidt zich uit naar alle Hoornse bedrijventerreinen
HN80epositief

Het project Hoorn80 Energiepositief heeft als doel dit bedrijventerrein meer energie te laten opwekken dan er wordt verbruikt. Die ambitie wordt nu uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Een enorme uitdaging. De Energie Combinatie West-Friesland voert dit, samen met de betrokken ondernemers, uit  en wordt  daarbij ondersteund door de gemeente Hoorn en de Hoornse Ondernemers Compagnie.

Om te beginnen worden de bedrijven op het Westfrisia-terrein en de Oude Veiling uitgenodigd om een (deels  gesubsidieerde) energiescan te laten uitvoeren, gericht op besparingen op stroom- en gasverbruik en verlichting. De scan omvat ook een check op mogelijk beschikbare subsidie en advies over beschikbare leveranciers. Het opvolgen van de adviezen levert meestal forse besparingen die in enkele jaren worden terugverdiend. Dankzij ondersteuning van onze partners kost de scan eenmalig slechts € 250. Info of vrijblijvend aanmelden: info@ecwf.nl

______________________________________________________________________________

  • Tweede collectieve inkoopronde zonnepanelen van start

Voor het uitwerken van deze toekomstvisie zijn wij nog op zoek naar ondernemers die willen meedoen in een werkgroep die het proces verder begeleidt en vormgeeft. Wordt vervolgd op 18 september. Wilt u daaraan bijdragen of het gewoon meemaken meld u dan aan via info@ecwf.nl

De Hoornse ondernemersverenigingen, de gemeente en het bedrijfsleven bundelen de krachten met een tweede collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Door samen in te kopen, besparen ondernemers veel geld en energie. De deelnemers betalen straks veel minder aan hun energierekening en besparen ook nog eens fors op de inkoop en installatie.

Samen doen = samen geld verdienen.

Ook de financiering kan worden geregeld, via het zogenoemde zonne-leasen. Deze inkoopactie begon op Hoorn 80 en wordt nu uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn! Meer deelnemers betekent meer inkoopvoordeel en dus nog meer besparen! 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met de Energie Coöperatie West-Friesland, uitvoerder van het project Hoorn Energiepositief, voor meer informatie:

–     info@ecwf.nl of: 0229 – 71 43 10

De ECWF neemt u alle rompslomp uit handen en regelt ook de subsidie als u daar recht op heeft.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee; doe mee!

Let op: hoewel de actie zich primair richt op de Hoornse bedrijventerreinen, staat de inschrijving open in principe open voor alle West-Friese ondernemers. Het staat u volkomen vrij te informeren naar uw bespaarmogelijkheden!

  • Meedenkers gezocht!

ECWF is dringend op zoek naar ondernemers die mee willen denken over alle mogelijke collectieve voorzieningen op het gebied van duurzaamheid op de bedrijventerreinen. Denk daarbij aan zaken als laadpalen voor elektrische auto’s, een gezamenlijk  Zonnespark en uiteraard ook  een warmtenet. In eerste instantie zoeken we meedenkers op de bedrijventerreinen Hoorn80 en Westfrisia en de Oude Veiling die het leuk en belangrijk vinden in een creatieve werkgroep van elkaar te leren en samen te werken aan een schonere toekomst.

  • Wie is Wie?

Energie Combinatie West-Friesland (ECWF): Is opgericht door de HOC en WBG enwerkt namens het georganiseerde West-Friese bedrijfsleven aan het verduurzamen van het bedrijfsleven. Als  intermediairorganisatie is het de centrale spel in het web en voor de ondernemers het eerste aanspreekpunt en partner voor alles wat te maken heeft met energie-en CO2 besparing.

Hoorn80 Energiepositie (HN80E+): Dit is één van de projecten die wordt uitgevoerd door ECWF. Het oorspronkelijke doel was het bedrijventerrein Hoorn80 meer energie te laten opleveren dan er wordt verbruikt. De uitvoering is in volle gang en het doel is nu verbreed naar alle bedrijventerreinen in Hoorn.

Energie Platform Noord-Holland (EPNH): Overkoepelend platform waarin ECWF en zusterorganisatie Energie Platform regio Alkmaar (EPA) samenwerken en kennisdelen. EPNH is vooral gericht op de uitvoering van projecten. Op de website vindt u veel informatie en een aantal voorbeelden van projecten die al zijn gerealiseerd.

Bauke onderzoekt hoe Hoorn80 energiezuiniger kan

Graag stellen we u voor aan Bauke de Heer (22) uit Hoorn. Als student Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar onderzoekt hij voor het project Hoorn80 Energiepositief (HN80E+) de mogelijkheden om het gas- en warmteverbruik op het terrein te optimaliseren.  Alle bedrijven op Hoorn80 zullen door Bauke worden uitgenodigd om een aantal vragen, nodig voor het onderzoek, te beantwoorden. Wij hopen van harte dat u massaal meedoet.

Er wordt 10 miljoen m3 gas verbruikt op Hoorn80

Het project Hoorn80 Energiepositief is al enkele jaren in volle gang.  Het project is tot nu vooral gericht op besparen op stroomverbruik en minder op het reduceren van aardgas, terwijl er jaarlijks de enorme hoeveel van 10 miljoen m3 gas wordt verbruikt op het terrein. Willen we Hoorn80 energiepositief maken, zal ook de huidige warmtestructuur op het terrein flink geoptimaliseerd moeten worden.

Bij een goede medewerking van de bedrijven op het terrein zullen de uitkomsten van het gas en warmteonderzoek u beter inzicht geven in hoe u kunt besparen. En wat de mogelijkheden zijn om dit samen te organiseren. Bauke: “Door het delen van restwarmte tussen twee bedrijven kan al snel veel geld worden bespaard en worden bijgedragen aan een schoner milieu; een win-winsituatie. Het is maar een klein voorbeeld, wat er allemaal nog op grote schaal mogelijk is, moet uit het onderzoek blijken.”

Bauke doet zijn onderzoek onder begeleiding van de ECWF, de uitvoerder van het project dat ondersteund wordt door de gemeente Hoorn en de Hoornse Ondernemers Compagnie. Om uiteindelijk de meest effectieve en rendabele oplossingen te kunnen adviseren, is het van belang om energiegegevens op individueel bedrijfsniveau te verzamelen.

Meedoen is simpel

Vanaf eind januari gaat Bauke de bedrijven benaderen met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Het gaat om vragen over het huidige energieverbruik en de warmte-installaties. Ook zal Bauke later een aantal bedrijven bezoeken. Het wordt zeer op prijs gesteld als u Bauke wilt ontvangen in uw bedrijf. Hij staat ook open voor ideeën en suggesties en beantwoordt graag uw vragen over het onderzoek. Hij is te bereiken via deheerbauke@gmail.com.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1030x773.png
Bauke de Heer vraagt ondernemers op Hoorn80 naar om hun medewerking.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek in ons aller belang! U wordt automatisch op de hoogte gehouden en ontvangt in februari per mail of per brief de vragenlijst. Uw medewerking draagt bij aan de ambitie om Hoorn80 meer energie te laten opwekken dan dat we met elkaar verbruiken! paneel Yoast SEO verbergen

Yoast SEO

Doorbraak: terugverdientijd zonnepanelen onder vijf jaar

ECWF doet het projectmanagement van Hoorn80 Energiepositief (HN80E+). Donderdag 10 januari werd een doorbraak voor de collectieve inkoop van zonnepanelen bekend gemaakt. Door gezamenlijk in te kopen daalt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen naar minder dan vijf jaar. “Een spectaculaire prijsdoorbraak! Ondernemers zijn nu echt een dief van hun eigen portemonnee als ze niet verduurzamen”, stelt Gerard Fit namens Boekelermeer Energiepositief.

Het nieuws over de spectaculaire prijsdoorbraak kregen enkele tientallen geïnteresseerde ondernemers te horen tijdens een even energieke als geanimeerde ontbijtbijeenkomst van Hoorn80 Energiepositief  Het hele artikel over de succesvolle collectieve inkoop van zonnepanelen leest u hier.

TNO onderzoekt haalbaarheid slim energiesysteem Hoorn 80

19 december 2018/in nieuws

Hoorn 80 bij TNO-pilot Lokaal Energie Managementsysteem   

Met de bedrijventerreinen Boekelermeer en Schiebroek Rotterdam is Hoorn 80 aangewezen als pilot voor de ontwikkeling van een Lokaal Energie Managementsysteem (LEM). Een LEM draagt – d.m.v. onderlinge levering, goedkopere inkoop en minder kosten van transport van energie – bij aan kostenbesparing voor de deelnemers. Het onderzoek maakt deel uit van het project Hoorn 80 Energiepositief dat wordt uitgevoerd door ECWF.

Slim systeem

Er wordt een slim meet- en regelsysteem ontwikkeld waarbinnen het aanbod van de verschillende energiebron­nen kan worden afgestemd op de vraag. Zo zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van zonne- en windenergie. Stroom wordt op meerdere plekken opgewekt en dat maakt levering onregelmatig en minder voor­spelbaar. Opslag van energie (die op dat moment niet nodig is) zou ideaal zijn, maar is helaas nog ingewikkeld en kostbaar.Door het sterk wisselende aanbod van duurzame energie ontstaan er pieken in het netwerk, dat hierdoor zelfs op bepaalde momenten overbelast kan raken. Een LEM-platform stelt deelnemers in staat om direct onderling energie te verhandelen.

Vraag en aanbod

Doordat steeds meer bedrijven zelf energie produceren zijn ze leverancier én afnemer. In de toekomst zullen smart grids (slimme netwerken) op grotere schaal de veranderde manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen, moeten gaan regelen en opvangen. Voor het installeren van smart grids hoeft niets te worden verbouwd. Stroomkabels en gasleidin­gen hoeven niet te worden vervangen. Voor de aanleg kan gebruik worden gemaakt van het glasvezelnet of van een Wifi-verbinding.

Meer weten? Meedoen? Neem contact op met TNO consultant Guus Mulder: guus.mulder@tno.nl

Bron artikel: BEpositief.nl 19 DECEMBER 2018

“Hoorn 80 wil voorbeeld zijn.”

ECWF coördineert het ambitieuze project Hoorn 80 Energiepositief. Dankzij onder meer collectieve van zonnepanelen is het nu al een groot succes.

“Met Hoorn 80 willen we graag het voorbeeld zijn voor anderen bedrijventerreinen in ons land. En dat moet, want de druk op ons klimaat wordt steeds groter”, zegt ondernemer Siem Dam van B&S in een interview met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord dat wij uiteraard graag delen. Ook als uw bedrijf niet op Hoorn 80 zit, ondersteunen wij u graag met het besparen van geld en energie.

Ondernemer Siem Dam enthousiast over Hoorn 80 Energiepositief.

Collectieve aanpak verduurzaming Hoorn 80 geeft energie

door NHN | nov 9, 2018 | Testimonials NHN

 

Nu is de tijd voor ondernemers om te investeren in zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting. Daarvan is Siem Dam, directeur van B&S uit Hoorn overtuigd. ,,Op dit moment zijn er interessante subsidiemogelijkheden. De vraag is hoe lang die er nog zijn. Dus waarom zou je de verduurzaming van je bedrijf uitstellen tot je straks wordt gedwongen door de overheid?’’

B&S is al sinds 1980 gevestigd op bedrijventerrein Hoorn 80. Het bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in het ombouwen van auto’s voor mensen met een lichamelijke beperking, heeft dit jaar geïnvesteerd in isolatie en Ledverlichting. In 2019 komen daar zonnepanelen bij. De investering in duurzame energietechnieken gebeurt collectief op het bedrijventerrein. Daarbij worden de ondernemers ondersteund door verschillende subsidieregelingen en initiatieven die bedrijventerreinen groener willen maken.

Bedrijventerrein wordt energieleverancier: Hoorn 80 Energiepositief

Een daarvan is het grootschalig verduurzamingsproject Bedrijventerreinen Energiepositief BE+. Dit nationale initiatief wil 250 van de 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen in vijf jaar verduurzamen zonder dat het de cashflow van de individuele ondernemers aantast. De Hoornse locatie aan het IJsselmeer behoort tot de eerste tien kandidaten. Hoorn8 0 heeft als doel om binnen vijf jaar méér energie te leveren dan het verbruikt. Dit is een enorme kans voor de 200 bedrijven op het terrein om te de verduurzaming van Hoorn 80

,,Het energieverbruik van Hoorn 80 staat momenteel gelijk aan dat van tienduizend huishoudens”, vertelt Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf NHN. ,,Er kan dus een enorm resultaat behaald worden als je daar gaat stimuleren het energieverbruik terug te brengen, zelf op te wekken en zelfs zover gaat dat ondernemers energie overhouden. Verduurzamen is bovendien in het belang van de vastgoedeigenaren en ondernemers zelf. Daarom is onze oproep: pak dit als ondernemers nu samen op, voordat over een aantal jaar de gaskraan wordt dichtgedraaid. Voor het verduurzamen zijn verschillende regelingen beschikbaar. Kansrijke initiatieven kunnen onder meer een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW). Met dergelijke bijdragen kunnen ondernemers ondersteuning ontvangen en daardoor gezamenlijk komen tot investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Veel maatregelen zijn vaak al in vijf tot zeven jaar terug te verdienen.’’

Collectief onderhandelen

Subsidies geven een duw in de goede richting. Dat kan B&S Siem Dam beamen. ,,Mensen moeten eerst getriggerd en gestimuleerd worden. Het had op ons bedrijventerrein nog wel wat voeten in aarde voordat de trein ging lopen. Dit jaar is via Parkmanagement Hoorn geïnventariseerd hoeveel ondernemers mee willen doen met de investering in zonnepanelen. Er wordt nu collectief onderhandeld met leveranciers. Volgend jaar moeten de panelen worden geïnstalleerd. Ondernemers die meedoen, komen in aanmerking voor subsidie via de Energie Investerings Aftrek. Het is ook mogelijk om panelen te leasen als je het geld voor de investering niet hebt. Op die manier wordt het voor meer bedrijven toegankelijk.’’

Blij met LED

De subsidie voor het vervangen van alle TL-lampen door LED-verlichting in zijn pand heeft Siem Dam zelf aangevraagd. ,,Dat was niet moeilijk. De leverancier kon ons daar ook in adviseren en wegwijs maken.’’ Die investering is meer dan de moeite waard geweest, want behalve energiebesparing blijkt de nieuwe verlichting nog een voordeel te hebben. ,,De lichtopbrengst is fantastisch. Vergeleken met nu werkten de jongens in de werkplaats vroeger in het donker. Ze hebben geen last meer van schaduwplekken en kunnen veel beter zien wat ze doen. We zijn er heel blij mee.’’

Nastreven wat mogelijk is

B&S zorgt al ruim 35 jaar dat mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig kunnen functioneren, vertelt Siem Dam. ,,We zijn expert op het gebied van autoaanpassingen en revalidatietechniek. Daarnaast bieden we een uitgebreid assortiment revalidatie- en hulpmiddelen. We hebben ook een eigen rijschool waar we mensen veilig leren rijden met hun aangepaste auto.’’ De ondernemer investeert wat reëel is in zijn pand uit de jaren 80. ,,Je moet nastreven wat mogelijk is. En het met elkaar doen.’’

Alle beetjes helpen

Siem Dam weet dat de verduurzaming van Hoorn 80 nog lang niet klaar is. ,,We staan pas aan het begin. Mensen overtuigen van het feit dat het werkt en helpt, is al heel belangrijk. Ondernemers op het terrein beginnen steeds enthousiaster te worden. Ik weet zeker dat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de energiebesparing. Met Hoorn80 willen we graag het voorbeeld zijn voor anderen bedrijventerreinen in ons land. En dat moet, want de druk op ons klimaat wordt steeds groter. Afgelopen zomer was lekker warm, maar het is duidelijk dat de aarde ontregeld raakt. Kijk maar naar alle grote stormen en overstromingen. Dat kleine beetje wat wij kunnen doen, moeten we daarom niet nalaten. Dus als je als ondernemer hart hebt voor het milieu en je eigen portemonnee, dan is het nu interessant om je erin te verdiepen. Doe dat niet alleen, maar in een collectief. Dat is makkelijker dan dat ieder voor zich aan de slag gaat. Alleen samen kom je in aanmerking voor subsidies. Bovendien kun je voordeliger inkopen, wat ook weer zorgt voor een kortere terugverdientijd. Maak die stap, want het is niet zo moeilijk als het lijkt.’’

Ontwikkelingsbedrijf ondersteunt

Ondernemers die de verduurzaming van hun bedrijventerrein willen oppakken, kunnen voor ondersteuning terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf, vertelt Cees Brinkman. ,,Wij kunnen helpen met het vormen van het collectief dat nodig is, en met het uitvoeren van een energiescan. Daarmee wordt in beeld gebracht hoe de energievragen zijn op het terrein. Wat ons betreft is Hoorn80 nog maar het begin en volgen de andere bedrijventerreinen in de regio zo snel mogelijk. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de energietransitie gaan waarmaken.’’

***

Meer weten over Hoorn 80 Energiepositief? Ook geld verdienen en energie besparen? Mail: info@ecwf.nl

De ECWF is er voor alle West-Friese ondernemers! 

 

 

Spirit Amsterdam

Verduurzaming bestaande bouw zeer aantrekkelijk met maatwerk van Schouten Techniek

Een energieverslindend, oncomfortabel kantoorpand? Met Schouten Techniek koppelt u een aangenaam binnenklimaat aan forse kostenbesparingen. Spirit in Amsterdam profiteerde maximaal van het maatwerk. Het bedrijf liet ook meteen een uitgebreid Wifi- en CAT6 netwerk aanleggen. Lekker (en) snel werken: that’s the spirit!

Spirit helpt jaarlijks 7.000 jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Daarnaast begeleidt het zo’n 1.400 pleeggezinnen. De mens staat centraal, óók de medewerkers die deze hulp mogelijk maken. Het hoofdkantoor, een gebouw van circa 2.400 m2, was echter een zeer oncomfortabele werkplek. Gebrekkige verwarming en koeling, tocht, weinig ventilatie en bijzonder energie-onzuinige installaties. Samen met Schouten Techniek is de optimale totaaloplossing bedacht.

Van energielabel G naar B
Via een stappenplan zijn verschillende installatievarianten beschouwd, met gasketels, airco-installaties, warmtepompen en zelfs warmte-koudeopslag. Met de ideale keuze is de sprong van energielabel G naar B gerealiseerd. Bovendien is de exploitatielast voor de komende 15 jaar al voorgerekend. Via het gebouwbeheersysteem van Schouten Techniek heeft ook Spirit rechtstreeks zicht op de energieprestaties.

Hoog comfort
De temperatuur kan in elk kantoorvertrek apart worden ingesteld. Het koelplafond kan ook worden ingezet als verwarmingsplafond. Mede hierdoor wordt een zeer gelijkmatige binnentemperatuur verkregen. Een hoog rendement ventilatiesysteem (> 90% rendement) zorgt voor frisse lucht in elk vertrek.

Rustig flexwerken
In het pand is een CAT6 datanetwerk en een uitgebreid WIFI-netwerk aangelegd. Middels een slim systeem is tevens overal bedrade netwerkverbinding mogelijk. Tot slot zorgen hoogfrequente armaturen voor rustig licht. Deze zijn voorzien van aanwezigheidsschakeling met daglichtregeling. Zo is het werkcomfort op álle fronten verbeterd en zijn de energiekosten drastisch verlaagd!