Op weg naar een duurzamer Hoorn: agenda najaar 2019

Hoorn, september 2019 – In de media is er veel aandacht voor onze inspanningen in Hoorn en West-Friesland om het bedrijfsleven sneller te verduurzamen. Omdat het nogal veel is, zetten we een aantal belangrijke zaken op rij:O

Futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn80?

Kom op 18 september naar de duurzaamheidsworkshop en praat mee!

Op Hoorn 80 zijn al grote stappen gezet om te verduurzamen. Maar om het bedrijventerrein meer energie te laten produceren dan er wordt verbruikt, is een toekomstvisie nodig die uitvoerbaar is. Hoe die visie eruit moet zien wordt besproken in een workshop in de raadszaal van Hoorn (Nieuwe Steen 1) op woensdag 18 september. Op de eerste plaats zijn de ondernemers van Hoorn 80 daartoe uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! De toegang is gratis. Aanmelden via info@ecwf.nl wordt zeer gewaardeerd.

Workshop toekomstvisie verduurzamen Hoorn80   

Energie-eiland

Het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – is de onderlegger de workshop. In dit rapport zijn vier ambitieuze ideeën uitgewerkt voor het verder verduurzamen van Hoorn 80. Welke haalbare plannen aan dit doel kunnen bijdragen, wordt om 14.00 gepresenteerd. Aansluitend vindt daarover een discussie plaats. Het zou best kunnen dat de futuristische energieopslag voor de kust van Hoorn 80 echt tot de mogelijkheden behoort en er gewerkt gaat worden aan dit energie-eiland in het Markermeer. Het idee bestaat al veertig jaar. Destijds bedacht ing. L.W. Lievense al een energie-eiland op het Markermeer waarin windenergie opgeslagen kan worden tot de stroom weer nodig zou zijn. Het kwam er destijds niet van, maar nu de urgentie hoger is dan ooit, wordt het idee opnieuw geïntroduceerd in een moderne variant. Het levert een markant eiland op voor de kust van Hoorn80, dat naast een duurzame energiehub ook een publiekstrekker zal zijn: een gebalanceerde mix van hightech innovatie en recreatie.

Achtergrond workshop

Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in de benodigde energietransitie. In april 2019 hebben vier multidisciplinaire ontwerpteams hun tanden in die opgave voor Hoorn 80 gezet tijdens een intensieve workshopweek op bedrijventerrein Hoorn 80. De ontwerpteams werden aan de ene kant gevoed met lezingen van verschillende experts, aan de andere kant kregen ze ook feedback van de ondernemers op het terrein. De toekomstschetsen die uit de werkweek zijn voortgekomen, beschrijven welke nieuwe vormen van energie gebruikt zouden kunnen worden, hoe dat eruitziet, en welke verbeteringen dit oplevert voor de publieke ruimte en de verbindingen met de omgeving. Hoorn 80 is gebruikt als voorbeeld, omdat hier nu al meters worden gemaakt met de energietransitie. Maar de duurzame plannen die voor dit terrein zijn gemaakt, zijn ook bedoeld om andere bedrijventerreinen te inspireren.

Hoe dat eruit kan zien wordt op 18 september bekend gemaakt: 14.00 uur raadszaal stadhuis Hoorn. Aanmelden: info@ecwf.nl

Beeldmateriaal: DNA Onderzoek

______________________________________________________________________________

  • Hoorn80 Energiepositief breidt zich uit naar alle Hoornse bedrijventerreinen
HN80epositief

Het project Hoorn80 Energiepositief heeft als doel dit bedrijventerrein meer energie te laten opwekken dan er wordt verbruikt. Die ambitie wordt nu uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Een enorme uitdaging. De Energie Combinatie West-Friesland voert dit, samen met de betrokken ondernemers, uit  en wordt  daarbij ondersteund door de gemeente Hoorn en de Hoornse Ondernemers Compagnie.

Om te beginnen worden de bedrijven op het Westfrisia-terrein en de Oude Veiling uitgenodigd om een (deels  gesubsidieerde) energiescan te laten uitvoeren, gericht op besparingen op stroom- en gasverbruik en verlichting. De scan omvat ook een check op mogelijk beschikbare subsidie en advies over beschikbare leveranciers. Het opvolgen van de adviezen levert meestal forse besparingen die in enkele jaren worden terugverdiend. Dankzij ondersteuning van onze partners kost de scan eenmalig slechts € 250. Info of vrijblijvend aanmelden: info@ecwf.nl

______________________________________________________________________________

  • Tweede collectieve inkoopronde zonnepanelen van start

Voor het uitwerken van deze toekomstvisie zijn wij nog op zoek naar ondernemers die willen meedoen in een werkgroep die het proces verder begeleidt en vormgeeft. Wordt vervolgd op 18 september. Wilt u daaraan bijdragen of het gewoon meemaken meld u dan aan via info@ecwf.nl

De Hoornse ondernemersverenigingen, de gemeente en het bedrijfsleven bundelen de krachten met een tweede collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Door samen in te kopen, besparen ondernemers veel geld en energie. De deelnemers betalen straks veel minder aan hun energierekening en besparen ook nog eens fors op de inkoop en installatie.

Samen doen = samen geld verdienen.

Ook de financiering kan worden geregeld, via het zogenoemde zonne-leasen. Deze inkoopactie begon op Hoorn 80 en wordt nu uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn! Meer deelnemers betekent meer inkoopvoordeel en dus nog meer besparen! 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met de Energie Coöperatie West-Friesland, uitvoerder van het project Hoorn Energiepositief, voor meer informatie:

–     info@ecwf.nl of: 0229 – 71 43 10

De ECWF neemt u alle rompslomp uit handen en regelt ook de subsidie als u daar recht op heeft.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee; doe mee!

Let op: hoewel de actie zich primair richt op de Hoornse bedrijventerreinen, staat de inschrijving open in principe open voor alle West-Friese ondernemers. Het staat u volkomen vrij te informeren naar uw bespaarmogelijkheden!

  • Meedenkers gezocht!

ECWF is dringend op zoek naar ondernemers die mee willen denken over alle mogelijke collectieve voorzieningen op het gebied van duurzaamheid op de bedrijventerreinen. Denk daarbij aan zaken als laadpalen voor elektrische auto’s, een gezamenlijk  Zonnespark en uiteraard ook  een warmtenet. In eerste instantie zoeken we meedenkers op de bedrijventerreinen Hoorn80 en Westfrisia en de Oude Veiling die het leuk en belangrijk vinden in een creatieve werkgroep van elkaar te leren en samen te werken aan een schonere toekomst.

  • Wie is Wie?

Energie Combinatie West-Friesland (ECWF): Is opgericht door de HOC en WBG enwerkt namens het georganiseerde West-Friese bedrijfsleven aan het verduurzamen van het bedrijfsleven. Als  intermediairorganisatie is het de centrale spel in het web en voor de ondernemers het eerste aanspreekpunt en partner voor alles wat te maken heeft met energie-en CO2 besparing.

Hoorn80 Energiepositie (HN80E+): Dit is één van de projecten die wordt uitgevoerd door ECWF. Het oorspronkelijke doel was het bedrijventerrein Hoorn80 meer energie te laten opleveren dan er wordt verbruikt. De uitvoering is in volle gang en het doel is nu verbreed naar alle bedrijventerreinen in Hoorn.

Energie Platform Noord-Holland (EPNH): Overkoepelend platform waarin ECWF en zusterorganisatie Energie Platform regio Alkmaar (EPA) samenwerken en kennisdelen. EPNH is vooral gericht op de uitvoering van projecten. Op de website vindt u veel informatie en een aantal voorbeelden van projecten die al zijn gerealiseerd.